Nạp tiền

QUY ĐỊNH HÌNH THỨC THANH TOÁN

Để kết thúc quá trình đặt hàng, quý khách thanh toán một khoản tiền đặt cọc trước cho DAILY TAOBAO để chúng tôi thực hiện giao dịch mua hàng theo yêu cầu trên đơn hàng.
- Số tiền đặt cọc trước bao gồm:
Tiền hàng: giá sản phẩm trên website đặt hàng Trung Quốc, số tiền này DAILY TAOBAO thu hộ cho nhà cung cấp.
Phí dịch vụ: là phí khách hàng trả cho DAILY TAOBAO để tiến hành thu mua theo đơn hàng đã đặt.

HÌNH THỨC THANH TOÁN:

Chuyển khoản
Nội dung chuyển khoản: NAP tentaikhoan sodienthoai


(Ví dụ: NAP dailytaobao 0912345678)
NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VỆT NAM ( MSB BANK )

STK : 45001010821949

CHỦ TK : Vu Minh Quang